Om Skarholm Dykking og Ingeniørtjenester As

Om Skarholm Dykking og Ingeniørtjenester As

Skarholm Dykking og Ingeniørtjenester As

Lang erfaring, formell høyere utdannelse og et godt kvalitetssystem gjør oss i stand til å forstå kundes behov samt å sikre at kvalitet i våre arbeider er i samsvar med kundens forventninger, spesifikasjoner og krav.

Arbeidene blir dokumentert etter de krav kunden stiller og blir fremsatt på en profesjonell og oversiktlig måte.

 

Helse, miljø¸ og sikkerhet er bærebjelker i vårt arbeid og riktig holdning og etterlevelse av gjeldende regelverk, kundekrav og egne rutiner er en selvfølge.

Kvalitetsmessig arbeid krever riktig utstyr og ikke minst personell med erfaring og riktig kompetanse, men også gode HMS og kvalitetssystemer. Når undervannsarbeid skal utføres er disse faktorene svært viktige i valg av leverandør.

 

SDI har lang erfaring med å jobbe etter de strengeste krav til HMS og forebyggende arbeid for å unngå uønskede hendelser. Dette som gir våre kunder trygghet og jobben blir gjort som planlagt og til avtalt pris. Arbeidet utføres med bruk av erfarne, sertifiserte dykkere. Inspeksjon kan utføres både med bruk av dykkere men også ved bruk av ROV.

 

ROV «Remotely Operated Vehicle» med avansert stabiliserende elektronikk gir stødige og klare bilder og video. ROVen kan kobles opp mot GPS slik at man også kan se posisjonen under vann.

Dette gir også mulighet for å dokumentere posisjonen på ledninger, kabler osv under vann.

HMS & Kvalitet

HMS og kvalitetspolitikk for  SDI as

  • Null skader på mennesker og miljø er vårt overordnede mål.
  • Vi skal skape tillit hos våre kunder, trygghet og trivsel hos våre ansatte.
  • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
  • Ingen arbeider har prioritet over sikkerhet.
  • HMS er et personlig ansvar for alle medarbeidere i bedriften.
  • Alle deler ansvar for egen og andres sikkerhet.
  • Vi utfører våre tildelte oppdrag i henhold til kundens krav og betingelser.
  • Vi leverer tjenester og service av ypperste kvalitet til våre kunder og skal helst utover deres forventninger.
  • Vi skal hele tiden jobbe for å bli bedre.
  • Vi skal dokumentere vår kvalitet.

 

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av etablerte prosesser og rutiner.

Vi skal følge lovbestemte krav og kontinuerlig forbedre vår praksis og rutiner. Vi tror at et slikt engasjement vil resultere i besparinger for våre kunder, og nye forretningsmuligheter for SDI as.

Intern