Image

Alt om
Dykking & ingeniørtjenester

Vi utfører det meste under vann, slik som, boring, sprengning, forskaling, støping, undervanns sveising og undervanns brenning. Vi utfører video inspeksjon av ledninger, kabler, traseèr, båter og rigger ved bruk av dykkere eller ROV. Gjennom samarbeid med ingeniørfirma tibyr vi "in water survey" godkjent av DNV. Videre kan vi tilby tjenester innen 3D bunnkartlegging og GPS posisjonsgiving av ledninger, kabler og andre objekter under vann ved bruk av undervanns GPS tilkoblet posisjoneringsutstyr. 

 • Sikring av kabler/rør
 • Undervannsinspeksjon
 • Kai og bunninspeksjon
 • Bunnprosjektering før bygging
 • Sprenging
 • Fjellboring
 • Sveising
 • Kutting/brenning
 • Masseforflytning/Mudring
 • Polering av propeller
 • Rengjøring/børsting av skrog
 • Undervannstøping
 • Forskaling/armering
 • Legging av kabler/rør
 • Redning/søk
 • Reperasjoner

Intern