Image

Alt om
Rov Tjenester

Informasjon kommer

DNV inspeksjoner

Inspeksjoner av kaier, fortøyninger, sjøbunn, kabler, ledninger, trasér,

Høytrykksspyling

GPS posisjoner i kart

Innmåling av ledninger og kabler etter legging.

Intern